Podjetje: OBČINA BOVEC

Naslov: Trg golobarskih žrtev 8 , 5230 BOVEC

SPREJEMANJE IN USMERJANJE OBISKOVALCEV MUZEJA, PRODAJA VSTOPNIC, POSREDOVANJE INFORMACIJ V ZVEZI Z MUZEJSKO DEJAVNOSTJO IN VODENJE PO ZBIRKI, SKRB ZA NEMOTENO POSLOVANJE, SKRB ZA VARNOST RAZSTAVLJENEGA GRADIVA,
ANIMACIJA LOKALNEGA PREBIVALSTVA (IZVAJANJE DELAVNIC) SKRB ZA ZAVAROVANJA OBJEKTOV, NEPREMIČNIN, VOZIL,