Podjetje: P.S.T. PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O.

Naslov: DOBJA VAS 187 A, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

SAMOSTOJNA MONTAŽA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA PO PRAVILIH STROKE,
PRIPRAVLJANJE ZA MONTAŽO (MATERIAL, ORODJA, STROJI),
SEZNANJANJE S TEHNIČNO DOKUMENTACIJO ZA MONTAŽO,
PRIPRAVA GRADBIŠČA OZ. KRAJA MONTAŽE,
SAMOSTOJNO MONTIRANJE V SKLADU S TEHNIČNO DOKUMENTACIJO IN PO NAVODILIH ZA MONTAŽO,
TRANSPORTNA DELA (PREVOZI, SKLADIŠČENJE, ZAŠČITA MATERIALOV OZ. IZDELKOV),
VOŽNJA SLUŽBENIH VOZIL, KI SE UPORABLJAJO NA MONTAŽI SKLADNO Z NAVODILI IN PREPISI, KI VELJAJO NA TEM PODROČJU, TER SKRB ZA TA VOZILA (DOKUMENTACIJA, ČIŠČENJE, BREZHIBNOST, OPREMA..)
POSPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE OBJEKTA KJER SE JE VRŠILA MONTAŽA,
IZVAJANJE IZMER,
SVETOVANJE,
IZVAJANJE DELA SKLADNO Z NAVODILI IN PREDPISI IZ PODROČJA VARSTVA PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI.