Podjetje: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Naslov: Vodovodna cesta 90 , 1000 LJUBLJANA

DELO OBSEGA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL NA OMREŽJU VODOVODNEGA SISTEMA.