Podjetje: EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje OKO-PARK Kft. Lendva, kozhasznu vallalat

Naslov: Glavna ulica 109 , 9220 LENDAVA – LENDVA

– SAMOSTOJNO IZVAJANJE VSEH VODOINŠTALATERSKIH DEL, ODČITAVANJE IN MENJAVA VODOMEROV,
-OPRAVLJANJE VSEH STROJNIH IN MONTAŽNIH DEL PRI NOVOGRADNJAH INREKONSTRUKCIJAH VODOVODNEGA OMREŽJA IN KANALIZACIJSKEGA,
-POPRAVILO STROJNIH NAPRAV NA ČRPALIŠČIH, PREČRPALIŠČIH IN VODOHRANIH,
– UPRAVLJANJE S PRIPADAJOČO MEHANIZACIJO, DELO Z LAHKO MEHANIZACIJO,
– SAMOSTOJNO REŠEVANJE TEŽAV, NASTALIH PRI IZVAJANJU DEL,
– KONTROLA HIŠNIH PRIKLJUČKOV OZ. ODKRIVANJE NEUSTREZNIH PRIKLJUČKOV,
– PREVZEMANJE MATERIALA V SKLADIŠČU, UPOŠTEVANJE PREDPISOV IZ VARSTVA PRI DELU,
-VODENJE DELOVNIH NALOGOV, VODENJE EVIDENCE OPRAVLJENIH UR IN PREVOZOV, IZVAJANJE IN VODENJE EVIDENCE PERIODIČNIH PREVENTIVNIH PREGLEDOV,
– UGOTAVLJANJE IN EVIDENTIRANJE TER POSREDOVANJE POTREB PO NABAVI MATERIALA IN DELOVNIH SREDSTEV,
– VSA VZDRŽEVANA DELA V ZVEZI S PRIKLJUČKI,
– INTERVENCIJSKA POPRAVILA,
– OPRAVLJANJE OSTALIH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA.