Podjetje: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

Naslov: POT NA TOJNICE 40 , 1360 VRHNIKA

SAMOSTOJNO IZVAJANJE VSEH DEL, POVEZANIH S SISTEMOM (KOMUNALNO INFRASTRUKTURO), POPISOVANJE IN MENJAVA MERILNIH NAPRAV, SAMOSTOJNO IZVAJANJE MONTAŽE NOVIH PRIKLJUČKOV IN VZDRŽEVANJA (OBNOVE) PRIKLJUČKOV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE VSEH STROJNIH IN MONTAŽNIH DEL PRI NOVOGRADNJAH IN REKONSTRUKCIJAH OMREŽJA, KONTROLA PRIKLJUČKOV IN IZVAJANJE TESTOV TER IZDAJA DOVOLJENJ ZA PRIKLJUČITEV IN IZDELAVA SKIC PRIKLJUČKOV, DELO Z LAHKO MEHANIZACIJO, SAMOSTOJNO REŠEVANJE PROBLEMOV, NASTALIH PRI IZVAJANJU DEL, KONTROLA HIŠNIH PRIKLJUČKOV OZIROMA LOCIRANJE NEUSTREZNIH PRIKLJUČKOV, PREVZEMANJE MATERIALA V SKLADIŠČU, VODENJE DELOVNIH NALOGOV, EVIDENCE OPRAVLJENIH DELOVNIH UR IN PREVOZOV, IZVAJANJE PERIODIČNIH PREVENTIVNIH PREGLEDOV IN VODENJE EVIDENCE V ZVEZI S TEM, ZAPIRANJE VODE NEPLAČNIKOM PO NALOGU NADREJENEGA, SAMOSTOJNO IZVAJANJE INTERVENCIJSKIH POPRAVIL, SPECIFIČNA DELA POVEZANA Z OE.