Podjetje: ELEKTRO MARIBOR, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.

Naslov: Vetrinjska ulica 2 , 2000 MARIBOR

POMOČ PRI MONTERSKIH DELIH, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, OPRAVLJANJE NEZAHTEVNIH MONTERSKIH DEL, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA.