Podjetje: VODOVOD – KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE, D.O.O.

Naslov: LAVA 2 A, 3000 CELJE

MENJAVA VODOMEROV: KONTROLA PLOMBE NA VODOMERU, KONTROLA PRIMERNOSTI IN FUNKCIONALNOSTI VODOMERNEGA MESTA, MENJAVA VODOMERA IN IZVEDBA SPREMLJAJOČIH VODOINŠTALATERSKIH DEL, POSREDOVANJE PODATKOV O POMANJKLJIVOSTIH VODOMERNEGA MESTA, PRIPRAVA POROČILA O MENJAVI VODOMERA
. ODPRAVA OKVAR NA OMREŽJU IN PREVEZAVE NA OMREŽJE: PRIJAVA GRADBIŠČA, PRIDOBITEV USTREZNIH ZAKOLIČB OSTALIH KOMUNALNIH VODOV, ZAGOTOVITEV VARNEGA DELA NA GRADBIŠČU IN IZVEDBA ZAVAROVANJA GRADBIŠČA, PRIDOBIVANJE ODSTOPNIH IZJAV LASTNIKOV ZEMLJIŠČ, OBVEŠČANJE PORABNIKOV O PREDVIDENI MOTNJI OSKRBE, IZVEDBA ZAPIRANJA VODE NA OMREŽJU, IZVEDBA MONTERSKIH IN INŠTALATERSKIH DEL, IZVEDBA DEZINFEKCIJE OMREŽJA, TLAČNI PREIZKUS OMREŽJA, IZPIS POROČILA O OKVARI, POSREDOVANJE PODATKOV O ODPRAVI OKVARE ALI IZVEDBI PREVEZAVE INFORMACIJSKO TEHNIČNI SLUŽBI, IZVAJANJE HACCP SISTEMA
. POPIS VODOMEROV: IZVAJANJE POPISA VODOMEROV IN VZDRŽEVANJE NAPRAVE ZA POPIS VODOMEROV, POSREDOVANJE IN PRENOS PODATKOV POPISOV SLUŽBI ZA OBRAČUN STORITEV, OBVEŠČANJE UPORABNIKOV V PRIMERU ODSTOPANJ OD POVPREČNE PORABE, REŠEVANJE REKLAMACIJ NA TERENU, PRIPRAVA POROČILA O MESEČNEM POPISU.
SPLOŠNO: VODENJE EVIDENC; OPRAVLJANJE DRUGIH DEL, KI SODIJO V OKVIR POKLICA
. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NALOGAH IN ZADOLŽITVAH NADREJENEGA