Podjetje: KŽK, KMETIJSTVO, D.O.O.

Naslov: Žabnica 70 , 4209 ŽABNICA

PRIPRAVA MOLZNIH STROJEV, DOGON KRAV V MOLZIŠČE, ČIŠČENJE VIMEN, KONTROLA MASTITISA, NATIKANJE IN SNEMANJE MOLZNIH ENOT, KONTROLA KOLIČINE MLEKA, VKLAPLJANJE HLADILNIH NAPRAV, MEHANIČNO ČIŠČENJE MOLZNIH ENOT, PRANJE MOLZNIH ENOT, ČIŠČENJE MOLZIŠČA, ROČNO KRMLJENJE KRAV, TELIC IN OSTALE ŽIVINE, NAMESTITEV TELET NA PRIMERNO MESTO, DA JIH NE POHODIJO DRUGE ŽIVALI, KRMLJENJE TELET S PRVIM MLEZIVOM, PREMEŠČANJE IN GRUPIRANJE ŽIVINE, ČIŠČENJE KRMILNIH HODNIKOV IN JASLI, ČIŠČENJE PREHODOV, BOKSOV, ODSTRANJEVANJE BLATA IN STELJE S STOJIŠČ