Podjetje: KŽK, KMETIJSTVO, D.O.O.

Naslov: Žabnica 70 , 4209 ŽABNICA

PRIPRAVA MOLZNIH STROJEV, DOGON KRAV V MOLZIŠČE, ČIŠČENJE VIMEN, KONTROLA MASTITISA, NATIKANJE IN SNEMANJE MOLZNIH ENOT, KONTROLA KOLIČINE MLEKA, VKLAPLJANJE HLADILNIH NAPRAV, MEHANIČNO ČIŠČENJE MOLZNIH ENOT, PRANJE MOLZNIH ENOT, ČIŠČENJE MOLZIŠČA, ROČNO KRMLJENJE KRAV, TELIC IN OSTALE ŽIVINE, ČIŠČENJE KRMILNIH HODNIKOV IN JASLI, ČIŠČENJE PREHODOV, BOKSOV, ODSTRANJEVANJE BLAGA IN STELJE S STOJIŠČ