Podjetje: CONTAINER PROIZVODNO PODJETJE, D.O.O.

Naslov: BEŽIGRAJSKA CESTA 6, 3000 CELJE

– VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI;
– VODENJE IN EVIDENTIRANJE NORMATIVNEGA ČASA;
– ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IZVEDBE DEL V ORGANIZACIJSKI ENOTI;
– IZVAJANJE NADZORA AVTOKONTROLE;
– SKRB ZA DNEVNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV;
– SKRB ZA DNEVNO ČIŠČENJE DELOVNEGA OKOLJA;
– USPOSABLJANJE TER PRENOS ZNANJA NA SODELAVCE;
– SKRBI ZA VARNO DELO IN USTREZNO UPORABO VAROVALNE OPREME