Podjetje: KOLPA PROIZVODNJA IN PREDELAVA PLASTIČNIH MAS, D.D. METLIKA

Naslov: ROSALNICE 5 , 8330 METLIKA

– NA PODLAGI DN IZDELUJE DOLOČENE OPERACIJE NA IZDELAVI ORODJA, PRIPRAVE, NAPRAVE ALI ŠABLONE, – SKRBI ZA STROJE IN OPREMO DA SO TEHNIČNO BREZHIBNI IN USTREZAJO VARNOSTNIM PREDPISOM, – OPRAVLJA OSTALA VZDRŽEVALNA DELA – MIZARSKA DELA NA TOVARNIŠKIH OBJEKTIH, IZDELUJE NEGATIVE IN OSTALE PRIPRAVE IN NAPRAVE ZA LAŽJE IN BOLJ KVALITETNO DELO, – IZDELUJE POSAMIČNE ELEMENTE IZ RAZLIČNIH MATERIALOV KI SO SESTAVNI DEL ORODIJ IN IZDELKOV, – ODGOVARJA ZA TEHNOLOŠKI RED IN DELOVNO DISCIPLINO, – PO POTREBI IN V ČASU, KO NI POLNO ZASEDEN, DELA V REDNI PROIZVODNJI NA DELIH OBREZA,MONTAŽE IN PO POTREBI MONTAŽE NA TERENU, – NA PODLAGI DN IZDELUJE DOLOČENE OPERACIJE NA IZDELAVI ORODJA, PRIPRAVE, NAPRAVE ALI ŠABLONE, – SKRBI ZA STROJE IN OPREMO DA SO TEHNIČNO BREZHIBNI IN USTREZAJO VARNOSTNIM PREDPISOM, – OPRAVLJA OSTALA VZDRŽEVALNA DELA – MIZARSKA DELA NA TOVARNIŠKIH OBJEKTIH, – IZDELUJE NEGATIVE IN OSTALE PRIPRAVE IN NAPRAVE ZA LAŽJE IN BOLJ KVALITETNO DELO, – IZDELUJE POSAMIČNE ELEMENTE IZ RAZLIČNIH MATERIALOV KI SO SESTAVNI DEL ORODIJ IN IZDELKOV, – ODGOVARJA ZA TEHNOLOŠKI RED IN DELOVNO DISCIPLINO, – PO POTREBI IN V ČASU, KO NI POLNO ZASEDEN, DELA V REDNI PROIZVODNJI NA DELIH OBREZA,MONTAŽE IN PO POTREBI MONTAŽE NA TERENU.