Podjetje: VRTEC ANICE ČERNEJEVE

Naslov: KAJUHOVA ULICA 5 , 3000 CELJE

NUDENJE DODATNE STROKOVNE POMOČI OTROKOM V REDNIH ODDELKIH JAVNIH VRTCEV MESTNE OBČINE CELJE. NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNEGA PROGRAMA Z OTROKI Z IZDANO ODLOČBO ZRSŠ ZA LOGOPEDA OZ. S PRIMANJKLJAJI NA GOVORNO JEZIKOVNEM PODROČJU.