Podjetje: ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE

Naslov: Gubčeva ulica 10 A, 8250 BREŽICE

SKRBI ZA NEMOTENO DELOVANJA KLUBSKEGA GOSTINSKEGA PROSTORA,
– NUDI POMOČ UPORABNIKOM MLADINSKEGA CENTRA,
– IZVAJA STREŽBO,
– INFORMIRA MLADE O DEJAVNOSTI MLADINSKEGA CENTRA,
– SODELUJE PRI OSTALIH PROJEKTIH ZAVODA ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE OZ. TISTIH, V INTERESU ZAVODA IN KOORDINIRA DEJAVNOSTI, KI SE DIREKTNO ZNOTRAJ NJIH VEŽEJO NA KLUBSKE DEJAVNOSTI,
– REDNO PODAJA UTEMELJENE PREDLOGE ZA IZBOLJŠANJE DELOVANJA,
– SKRBI ZA RED, MIR IN DISCIPLINO V OKVIRU OBJEKTOV ZAVODA
– PISANJE ZAPISNIKOV SESTANKOV ORGANOV ZAVODA,
– SODELOVANJE PRI OSTALIH PROJEKTIH ZAVODA ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE OZ. TISTIH, V INTERESU ZAVODA IN KOORDINIRANJE DEJAVNOSTI, KI SE DIREKTNO ZNOTRAJ NJIH VEŽEJO NA PRIMARNO DELOVNO PODROČJE,
– OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NALOGU DIREKTORJA IN PO SPLOŠNIH AKTIH ZAVODA.