Podjetje: KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Naslov: HACQUETOVA ULICA 17, 1000 LJUBLJANA

PROGRAMSKA SKUPINA TRAJNOSTNO KMETIJSTVO NA KMETIJSKEM INŠTITUTU SLOVENIJE BO V LETU 2019 ZAPOSLILA MLADEGA RAZISKOVALCA (M/Ž). RAZISKAVE BODO USMERJENE NA PODROČJE INTEGRIRANEGA URAVNAVANJA PLEVELNE VEGETACIJE S KEMIČNIMI IN NEKEMIČNIMI UKREPI, NJIHOVE POPULACIJSKE DINAMIKE IN TEKMOVALNEGA ODNOSA Z GOJENIMI RASTLINAMI V TRAJNOSTNIH PRIDELOVALNIH SISTEMIH. DELO BO VKLJUČEVALO POSKUSE NA POLJU IN RASTLINJAKU, KAKOR TUDI LABORATORIJSKO ANALITIKO NA MORFOLOŠKI, FIZIOLOŠKI IN MOLEKULARNI RAVNI.