Podjetje: INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO

Naslov: KONGRESNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN OBDELAVA PROBLEMATIKE ZA DOKTORSKO DISERTACIJO POD VODSTVOM MENTORJA, NAČRTOVANJE RAZISKOVALNEGA DELA POD VODSTVOM MENTORJA,
PREGLEDOVANJE IN ZBIRANJE ARHIVSKEGA IN DRUGEGA GRADIVA, SISTEMATIZACIJA IN ŠTUDIJ GRADIVA, ZBIRANJE PODATKOV NA TERENU, OBJAVLJANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNIH IN STROKOVNIH DEL V DOMAČI IN TUJI STROKOVNI LITERATURI,
SODELOVANJE NA ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH POSVETOVANJIH DOMA IN V TUJINI Z REFERATI,
PRIDOBIVANJE ZAHTEVANE STROKOVNE IZOBRAZBE V DOLOČENIH ROKIH, SODELOVANJE PRI DELU STROKOVNIH ORGANOV TER OBČASNIH SKUPNIH PROJEKTOV IN NALOG PO DOGOVORU Z VODSTVOM INŠTITUTA,
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NALOGU DIREKTORJA INŠTITUTA.