Podjetje: UM; UM FKBV

Naslov: Pivola 10 , 2311 HOČE

IZVAJA PROJEKTE ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA DELA, SODELUJE PRI OBLIKOVANJU RAZISKOVALNIH PROGRAMOV, STROKOVNO SODELUJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, PRIPRAVLJA POROČILA IN ELABORATE O RAZISKAVAH, SPREMLJA IN USKLAJUJE RAZISKOVALNO DELO SKLADNO S POGODBAMI O FINANCIRANJU.