Podjetje: Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Naslov: Garibaldijeva ulica 1 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

RAZISKOVANJE IN OBDELOVANJE SPECIALNE PROBLEMATIKE ZA DOKTORSKO DISERTACIJO POD VODSTVOM MENTORJA IN SKLADNO S PROGRAMOM DELA, PISANJE PRISPEVKOV S PODROČJA RAZISKAVE, PRIPRAVLJANJE POROČILA O PUBLIKACIJAH IN POSVETOVANJIH ZA OBJAVO, PRIPRAVA, UREJANJE IN ARHIVIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI SKUPNIH RAZISKOVALNIH NALOGAH IN PROJEKTIH, SPREMLJANJE IN USKLAJEVANJE RAZISKOVALNEGA DELA SKLADNO S POGODBO O FINANCIRANJU, PRIDOBIVANJE ZAHTEVANE STROKOVNE IZOBRAZBE V DOLOČENIH ROKIH, OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA.