Podjetje: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM

Naslov: CENTER 144 , 2393 ČRNA NA KOROŠKEM

– VODENJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA,
– VODENJE POSAMEZNIH ZAHTEVNEJŠIH NEGOVALNIH PROBLEMOV IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV V OKVIRU RAZMEJITVE DEL IN NALOG,
– NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI,
– VODENJE ZDRAVSTVENE, NEGOVALNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE TER PRIPRAVA POTREBNIH POROČIL,
– VODENJE, ORGANIZIRANJE IN SPREMLJANJE USPEŠNOSTI DELA DELAVCEV TER ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO,
– SODELOVANJE PRI PROGRAMIRANJU DELA ZA DELOVNI PROCES ZDRAVSTVENO NEGOVALNEGA ODDELKA IN NAČRTOVANJE DELA,
– SODELOVANJE PRI IZDELAVI INDIVIDUALNEGA NAČRTA ZA POSAMEZNEGA UPORABNIKA,
– SPREMLJANJE IZVAJANJA OSNOVNE OSKRBE UPORABNIKOV,
– SPREMSTVO IN PREVOZ UPORABNIKOV IZVEN USTANOVE,
– UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN POTREB UPORABNIKOV TER SAMOSTOJNO UKREPANJE V KRITIČNIH SITUACIJAH, SPREMLJANJE IN OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH ZDRAVSTVENEGA STANJA UPORABNIKOV,
– SVETOVANJE UPORABNIKOM IN ZAPOSLENIM NA PODROČJU ZDRAVJA, PREVENTIVE IN PREHRANE TER NADZOR NAD KVALITETO IN USTREZNOSTJO DIETNE PREHRANE,
– SODELOVANJE PRI IZVAJANJU VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA UČENCEV NA DELOVNI PRAKSI,
– MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH IN VZPODBUJANJE TAKŠNIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV V TIMU, KI TEMELJIJO NA MEDSEBOJNEM ZAUPANJU, SODELOVANJU, VZAJEMNI POMOČI IN ODPRTI KOMUNIKACIJI IN
– IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, PO NAVODILU NADREJENEGA.