Podjetje: DOM UPOKOJENCEV IZOLA – CASA DEL PENSIONATO ISOLA

Naslov: KOSOVELOVA ULICA 22, 6310 IZOLA – ISOLA

USKLAJEVANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA ZAPOSLENIH V DELOVNI ENOTI ORGANIZACIJA DELOVNE ENOTE, SKRB ZA ZASEDENOST IN NEMOTENO DELOVANJE ENOTE USKLAJEVANJE DELOVNEGA ČASA IN RAZPOREDITVE VSEH ZAPOSLENIH V DE Z VODJI POSAMEZNIH OE VKLJUČEVANJE V PROGRAME, KI SE ODVIJAJO V DE IN SPREMLJANJE REZULTATOV SODELOVANJE Z OSTALIMI OE, KI SE OBČASNO VKLJUČUJEJO V DELO V DE IN DAJANJE PREDLOGOV ZA SPREMEMBE V ORGANIZACIJSKEM SMISLU SODELOVANJE PRI RAZREŠEVANJU KONFLIKTNIH SITUACIJ MED STANOVALCI IN DELAVCI TER SVOJCI V DE OBVEŠČANJE SVOJCEV UGOTAVLJANJE POTREB PO REDNEM INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU IN SODELOVANJU Z VODJEM VZDRŽEVANJA IN OSTALIMI PRI INVESTICIJSKIH ZADEVA DE SKRB ZA UREJENOST ODDELKOV IN OKOLJA DE SKRB ZA ORGANIZACIJO IN USKLAJEVANJE REDNIH TIMSKIH SESTANKOV ZAPOSLENIH V DE NA RAZLIČNIH NIVOJIH UGOTAVLJANJE NEGOVALNIH POTREB STANOVALCEV NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZN STANOVALCA, V STANJU ZDRAVJA IN BOLEZNI IN DRUGA DELA V SKLADU Z OPISOM DELOVNEGA MESTA.