Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK

Naslov: CESTA NA BOKALCE 51 , 1000 LJUBLJANA

USKLAJEVANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA ZAPOSLENIH,
SODELOVANJE Z OSTALIMI ORG. ENOTAMI ZNOTRAJ ZAVODA, KI SE OBČASNO VKLJUČUJEJO V DELO V DELOVNI ENOTI IN DAJANJE PREDLOGOV ZA SPREMEMBE V ORGANIZACIJSKEM SMISLU,
SODELOVANJE PRI RAZREŠEVANJU KONFLIKTNIH SITUACIJ MED STANOVALCI IN ZAPOSLENIMI TER SVOJCI V DEL. ENOTI,
OBVEŠČANJE SVOJCEV,
UGOTAVLJANJE POTREB PO REDNEM INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU IN SODELOVANJE Z VODJEM SLUŽBE VZDRŽEVANJA IN OSTALIMI PRI INVESTICIJSKIH ZADEVAH DEL. ENOTE,
NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCA V STANJU ZDRAVJA IN BOLEZNI,
ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE PREDPISANIH DIAGNOSTIČNO- TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV ZN,
POMOČ PRI HRANJENJU STANOVALCEV,
EVIDENTIRANJE POSTOPKOV ZN IN MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, RAČUNALNIŠKO VODENJE KLASIFIKACIJE ZDRAVSTVENE NEGE STAROSTNIKOV, EVIDENCE IN POROČILA,
SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM OB DNEVNIH VIZITAH IN SPECIALISTI,
UVAJANJE NOVIH METOD DELA IN NJIHOVO SPREMLJANJE,
NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE HIGIENSKIH POSTOPKOV, IZVAJANJE TER NADZIRANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB,
KONTINUIRANO TIMSKO DELO S STROKOVNIMI SLUŽBAMI ZAVODA, NADZOR IN VODENJE DEPOJA ZDRAVIL IN NARKOTIKOV,
SKRB ZA NAROČANJE POTREBNEGA MATERIALA ZA DELO TER SPREMLJANJE PORABE SREDSTEV IN SKRB ZA RACIONALNO TROŠENJE,
IZVAJANJE MENTORSTVA, IN PRAKTIČNO USPOSABLJANJE NOVO SPREJETIH ZAPOSLENIH,