Podjetje: DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA

Naslov: ŠERCERJEVA ULICA 35, 4240 RADOVLJICA

VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZOR DELA DELOVNEGA TIMA,PLANIRANJE, USMERJANJE IN NADZOR NAD PORABO VSEH SREDSTEV DELOVNEGA TIMA, SODELOVANJE PRI NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTIH SKUPINAH, OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN PRIPRAVA DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, EVIDENC IN ARHIVA DELOVNEGA PODROČJA, SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI DOMA, ZUNANJIMI IZVAJALCI IN INSTITUCIJAMI, SODELOVANJE, PRIPRAVA IN POMOČ PRI VODENJU DOKUMENTACIJE NADZORNIH ORGANOV S PODROČJA DELA ODDELKA, IMPLEMENTACIJA PRIDOBLJENEGA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA DELOVNEGA PODROČJA V PRAKSO, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE ZAKONODAJE S PODROČJA DELA, TER PREDLAGANJE UKREPOV, POMOČ PRI PRIPRAVLJANJU STROKOVNIH PODLAG ZA IZDELAVO INTERNIH PREDPISOV, SPLOŠNIH IN DRUGIH AKTOV ODDELKA, POMOČ PRI VODENJU NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG S PODROČJA DELOVANJA DOMA, ORGANIZACIJA IN KOORDINIRANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA NOVO SPREJETIH ZAPOSLENIH NA ODDELKU,OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA.