Podjetje: THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA

Naslov: Zdraviliška cesta 6 , 3270 LAŠKO

USKALJEVANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA ZAPOSLENIH V DELOVNI ENOTI
VKLJUČEVANJE V PROGRAME, KI SE ODVIJAJO V DELOVNI ENOTI IN SPREMLJANJE REZULTATOV
SODELOVANJE Z OSTALIMI ORG.ENOTAMI V DRUŽBI, KI SE OBČASNO VKLJUČUJEJO V DELO V DELOVNI ENOTI IN DAJANJE PREDLOGOV ZA SPREMEMBE V ORGANIZACIJSKEM SMISLU