Podjetje: DEOS, d.o.o.; DEOS, d.d., PE CENTER STAREJŠIH NOTRANJE GORICE

Naslov: Gmajna 7 , 1357 NOTRANJE GORICE

UGOTAVLJANJE POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI PRI UPORABNIKU, POSTAVLJANJE CILJEV, IZDELAVA NAČRTA, NADZOR IN IZVAJANJE NAČRTOVANIH NALOG V ZDRAVSTVENI NEGI IN PATRONAŽI IN NJIHOVO VREDNOTENJE, V SODELOVANJU Z NAMESTNIKOM DIREKTORJA ZA ZNO. IZVAJANJE VSEH OBLIK MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, ZAHTEVNEJŠE V SODELOVANJU Z NAMESTNIKOM DIREKTORJA ZA ZNO. IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMOČ PRI OBLAČENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE IN PATRONAŽE, NUJNA MEDICINSKA POMOČ IN UKREPANJE V OKVIRU PRISTOJNOSTI IN POOBLASTIL, V SODELOVANJU Z NAMESTNIKOM DIREKTORJA ZA ZNO. NADZOROVANJE NADZOR NAD OPRAVLJENIM DELOM DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI (STREŽNIKOV, BOLNIČARJEV, SREDNJIH MEDICINSKIH SESTER IN NEGOVALK), V SODELOVANJU Z NAMESTNIKOM DIREKTORJA ZA ZNO. SPREMLJANJE IN OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV V OKVIRU PRISTOJNOSTI