Podjetje: DOM PETRA UZARJA

Naslov: ROČEVNICA 58, 4290 TRŽIČ

-VODENJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA -IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE NEGE IN MEDICINSKE POMOČI UPORABNIKOV
-NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI TER VODENJE DOKUMENTACIJE
-SVETOVANJE UPORABNIKOM IN ZAPOSLENIM NA PODROČJU ZDRAVJA, PREVENTIVE IN PREHRANE
-IZVAJA STROKOVNO ZDRAVSTVENO NEGO IN NADZOR Z NAVODILI ZDRAVSTVENO NEGOVALNEMU OSEBJU,
-SAMOSTOJNO IZVAJANJE MEDICINSKO IN ZDRAVSTVENO UKREPANJE V OKVIRU SVOJE STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI
-ORGANIZIRA, VODI IN NADZIRA DELO ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV IN BOLNIČARJEV,
-NADZOR NAD IZVAJANJEM ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE
-ORGANIZIRA DELO V AMBULANTI NAROČANJE SANITETNEGA MATERIALA, ZDRAVIL, IZDAJA SANITETNI MATERIAL NA ODDELKE,
-UREJA ZDRAVSTVENO DOKUMENTACIJO OB SPREJEMU, ODPUSTU, PRESELITVI IN SMRTI STANOVALCA,…