Podjetje: RUDAR SENOVO POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, GRADNJE, STORITVE IN TRGOVINA SENOVO D.O.O.

Naslov: Cesta Kozjanskega odreda 4 , 8281 SENOVO

ANALIZA STROŠKOV IN PRIHODKOV OGREVANJA PO KOTLOVNICAH, STAVBAH IN UPORABNIKIH; DELITEV STROŠKOV IN STORITEV V STANARINSKEM PROGRAMU, UREJANJE INTEAKTIVNE APLIKACIJE ZA DOKUMENTE, UREJANJE SPLETNE STRANI IN DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA