Podjetje: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA

Naslov: AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA

POSLANSTVO DELA:
NA PODLAGI TRŽNIH POTREB OBLIKUJE IN IZVAJA RAZVOJNO STRATEGIJO PRODUKTOV FINANCIRANJA, Z NJIMI POVEZANE PRISTOPE TER RAZVOJNE STRATEGIJE PRODUKTOV IN STORITEV NA LE-TEH. SPREMLJA TRŽNE TRENDE TER ŽIVLJENJSKI CIKLUS LE TEH IN JIH PRILAGAJA, DA BI POVEČAL UČINKOVITOST. VODI PROCES PRENOSA STRATEŠKIH ODLOČITEV BANKE NA PRODAJNO RAVEN.
OPIS DELA:
OBLIKUJE IN IZVAJA USTREZNO STRATEGIJO PRODUKTOV/STORITEV, NJIHOVO POSLOVNO POLITIKO IN PONUDBO ZA POSAMEZNE PRODAJNE POTI; USTREZNO UMEŠČA, OPREDELJUJE IN DIFERENCIRA PRODUKTE/STORITVE, PONUDBO BANKE TER OPREDELJUJE SPECIFIČNE PRODAJNE PROCESE/PRISTOPE; OPREDELJUJE AKCIJSKE NAČRTE UVAJANJA/UKINITVE PRODUKTOV/STORITEV, PONUDBE IN PRIMERNIH PRODAJNIH POTI TER ANALIZIRA REZULTATE; SPREMLJA ŽIVLJENJSKI CIKLUS PRODUKTOV/STORITEV, PONUDB IN JIH PRILAGAJA PRODAJNIM POTEM, TRŽNIM SPREMEMBAM (TRENDI, PONUDBA, CENA, POGOJI….), KONKURENCI IN POTREBAM STRANK; PROUČUJE TRG, TRŽNA GIBANJA IN ANALIZIRA (BANČNO) KONKURENCO; PRIPRAVLJA TRŽENJSKE, KOMERCIALNE AKCIJE IN PRODAJNE NAČRTE; PRIPRAVLJA PREDSTAVITVE PRODUKTOV/STORITEV, PONUDB IN PRISTOPOV TER DRUGO DOKUMENTACIJO ZA USPOSABLJANJE PRODAJNEGA OSEBJA TER USPOSABLJA OB BOLJ KOMPLEKSNIH SPREMEMBAH; IZDELUJE PRIROČNIKE ZA PRODAJNO OSEBJE;IZDELUJE DOKUMENTACIJO ZA STRANKE; OBLIKUJE UPORABNIŠKE ZAHTEVKE IN DRUGO POTREBNO DOKUMENTACIJO ZA UVEDBO PRODUKTOV/STORITEV, PONUDBE IN PRISTOPOV ZA POSAMEZNE PRODAJNE POTI; OPRAVLJA DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.