Podjetje: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA

Naslov: AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA

OBLIKUJE IN IZVAJA USTREZNO STRATEGIJO PRODUKTOV/STORITEV, NJIHOVO POSLOVNO POLITIKO IN PONUDBO ZA POSAMEZNE PRODAJNE POTI, USTREZNO UMEŠČA, OPREDELJUJE IN DIFERENCIRA PRODUKTE/STORITVE, PONUDBO BANKE TER OPREDELJUJE SPECIFIČNE PRODAJNE PROCESE/PRISTOPE, OPREDELJUJE AKCIJSKE NAČRTE UVAJANJA/UKINITVE PRODUKTOV/STORITEV, PONUDBE IN PRIMERNIH PRODAJNIH POTI TER ANALIZIRA REZULTATE, SPREMLJA ŽIVLJENJSKI CIKLUS PRODUKTOV/STORITEV, PONUDB IN JIH PRILAGAJA PRODAJNIM POTEM, TRŽNIM SPREMEMBAM (TRENDI, PONUDBA, CENA, POGOJI….), KONKURENCI IN POTREBAM STRANK, PROUČUJE TRG, TRŽNA GIBANJA IN ANALIZIRA (BANČNO) KONKURENCO, PRIPRAVLJA TRŽENJSKE, KOMERCIALNE AKCIJE IN PRODAJNE NAČRTE, PRIPRAVLJA PREDSTAVITVE PRODUKTOV/STORITEV, PONUDB IN PRISTOPOV TER DRUGO DOKUMENTACIJO ZA USPOSABLJANJE PRODAJNEGA OSEBJA TER USPOSABLJA OB BOLJ KOMPLEKSNIH SPREMEMBAH, IZDELUJE PRIROČNIKE ZA PRODAJNO OSEBJE, IZDELUJE DOKUMENTACIJO ZA STRANKE, OBLIKUJE UPORABNIŠKE ZAHTEVKE IN DRUGO POTREBNO DOKUMENTACIJO ZA UVEDBO PRODUKTOV/STORITEV, PONUDBE IN PRISTOPOV ZA POSAMEZNE PRODAJNE POTI, OPRAVLJA DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.