Podjetje: CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK

Naslov: NOVI TRG 43 A, 1241 KAMNIK

OSNOVNA PODROČJA LOGOPEDIJE:PREVENTIVA, DETEKCIJA, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA GOVORNO JEZIKOVNIH MOTENJUGOTAVLJANJE GOVORNEGA STATUSA OTROKA, DIAGNOSTICIRANJE GOVORNE MOTNJE IN TESTIRANJE STANJA MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI GOVORNIH ORGANOV Z UPOŠTEVANJEM OTROKOVE OSNOVNE DIAGNOZE IN POSEBNOSTI:IZDELAVA INDIVIDUALNEGA PROGRAMA, DOKUMENTACIJE, DIDAKTIČNEGA IN DIAGNOSTIČNEGA MATERIALAIZVAJANJE INDIVIDUALNIH PROGRAMOV IN LOGOPEDSKIH METOD IN TEHNIKIZVAJANJE SKUPINSKIH PROGRAMOVRAZVIJANJE OTROKOVIH GOVORNO-JEZIKOVNIH SPOSOBNOSTI, OSNOVNEGA VERBALNEGA SPORAZUMEVANJA IN KOMUNIKACIJE TER IZVAJANJE VAJ ZA KOREKCIJO ORGANSKO IN PSIHOORGANSKO POGOJENIH GOVORNIH MOTENJSODELOVANJE PRI NABAVI DIDAKTIČNEGA MATERIALA, AVDIO-VIZUALNIH PRIPOMOČKOV IN APARATUR ZA LOGOPEDSKO OBRAVNAVO IN DAJANJE POBUD ZA TOVRSTNO NABAVOVODENJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE (LOGOPEDSKA KARTOTEKA, INDIVIDUALNI PROGRAMI OBRAVNAV, POROČILA O OTROKOVEM GOVORNEM STATUSU IN NAPREDKU)PRIPRAVLJANJE POTREBNIH POROČIL IN PISNIH MNENJSKRB ZA UREJENOST KABINETA ZA LOGOPEDIJO TER VODENJE EVIDENCE O PRIPOMOČKIH.SPECIALNA PODROČJA LOGOPEDIJE:IZVAJANJE METOD IN TEHNIK NADOMESTNE IN PODPORNE KOMUNIKACIJEUPORABA RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ELEKTRO AKUSTIČNIH APARATURIZVAJANJE METOD »UČENJA IN KOMUNIKACIJE«SODELOVANJE IN SVETOVANJE PRI IZBIRI IN TESTIRANJU LOGOPEDSKIH PRIPOMOČKOV…