Podjetje: OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR

Naslov: Majcigerjeva ulica 31 , 2000 MARIBOR

OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, IZVAJA INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE LOGOPEDSKE OBRAVNAVE, PREPOZNAVA IN RAZVIJA OTROKOVA MOČNA PODROČJA, SODELUJE S STARŠI OTROK IN SVETOVALNIMI SLUŽBAMI TER SODELUJE PRI NAČRTOVANJU, IZVEDBI IN EVALVACIJI INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV.