Podjetje: VRTEC ŠOŠTANJ

Naslov: Kajuhova cesta 8 , 3325 ŠOŠTANJ

REHABILITACIJA IN IZBOLJŠANJE KOMUNIKACIJE PRI GOVORNO-JEZIKOVNIH TEŽAVAH.
– UGOTAVLJANJE PRISOTNOSTI TEŽAV, VZROKOV IN POSLEDIC NJIHOVEGA NASTAJANJA TER NAČINE NJIHOVEGA PREPREČEVANJA IN REHABILITACIJE.