Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC

Naslov: Notranjska cesta 2 , 1370 LOGATEC

PREJEM DOKUMENTACIJE IN PACIENTOV,
NAROČANJE IN PRENAROČANJE PACIENTOV,
DIAGNOSTICIRANJE PACIENTOVE KOMUNIKACIJE,
PRIPRAVA IN NAČRTOVANJE TERAPIJE,
CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTOV, S POUDARKOM NA GOVORNO – JEZIKOVNI KOMUNIKACIJI,
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA OBRAVNAVA OSEB Z MOTNJAMI JEZIKA, GOVORA, BRANJA, PISANJA IN POSLUŠANJA,
IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV GOVORA IN JEZIKA V OKVIRU SISTEMATSKIH PREGLEDOV,
EDUKACIJA IN SVETOVANJE STARŠEM IN SVOJCEM,
IZVAJANJE TERAPIJE V KOMBINIRANI POVEZAVI Z DRUGIMI TERAPIJAMI,
IZDELAVA STROKOVNIH MNENJ,
SODELOVANJE PRI PERIODIČNI PREGLEDI RIZIČNIH OTROK,
VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE, EVIDENC IN ADMINISTRATIVNA OPRAVILA,
DRUGA OPRAVILA PO NALOGU VODJE,
DRUGA OPRAVILA PO NALOGU DIREKTORJA