Podjetje: DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO P.O.

Naslov: KANDIJSKA CESTA 1 , 8000 NOVO MESTO

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE LEKARNIŠKIH PROSTOROV, STEKLENIH POVRŠIN IN POHIŠTVA, ČIŠČENJE ENOSTAVNEJŠIH DELOVNIH PRIPRAV, LEKARNIŠKE POSODE, PRIBORA, OVOJNINE, PRANJE IN LIKANJE TEKSTILNIH PREDMETOV, NAROČANJE ČISTIL IN OSTALEGA POTROŠNEGA MATERIALA, OPRAVLJANJE RAZNIH ENOSTAVNIH POMOŽNIH DEL V GALENSKEM LABORATORIJU, OPRAVLJANJE KURIRSKIH DEL, POMOČ PRI PREVZEMU IN SKLADIŠČENJU BLAGA, VZDRŽEVANJE OKOLICE LEKARNE, ODMETAVANJE SNEGA, ZBIRANJE IN ODNAŠANJE SMETI, OPRAVLJANJE OSTALIH DEL PO NAVODILU NADREJENEGA DELAVCA