Podjetje: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Naslov: Prvomajska ulica 1 , 2000 MARIBOR

IZVAJANJE AKREDITIRANIH MERITEV IN PRESKUSOV OD PRIPRAVE DO POSTOPKOV NA APARATURAH DO IZRAČUNOV REZULTATOV – ZAHTEVNEJŠA DELA; PRIPRAVA OPREME, PRIBORA, MATERIALOV IN PROSTOROV V POVEZAVI Z DELOM; ANALITIKA RAZLIČNIH VZORCEV; VZORČENJE IN MERITVE NA TERENU; SODELOVANJE PRI VZDRŽEVANJU, AŽURIRANJU IN PROGRAMIRANI OBDELAVI PODATKOV (RAČUNALNIŠKO PODPRTI SISTEMI); SKRBNIŠTVO NAD SPLOŠNO IN MERILNO OPREMO (APARATURE), NEPOSREDNO POVEZANIMI S STROKOVNIM DELOM; VZDRŽEVANJE TER KONTROLA REDA IN HIGIENE V DELOVNEM PROSTORU; RAVNANJE PO VELJAVNIH DOKUMENTIH SISTEMA KAKOVOSTI, V POVEZAVI Z NALOGAMI IZ TEGA OPISA DELOVNEGA MESTA IN V SKLADU S POSEBNIMI POOBLASTILI V SKLOPU VODENJA KAKOVOSTI; IZVEDBA NALOG V SKLADU Z SPLOŠNIMI AKTI NLZOH; OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU S STROKOVNIMI IN POSLOVNIMI INTERESI NLZOH PO NALOGU VODJE ALI DIREKTORJA.