Podjetje: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Naslov: Prvomajska ulica 1 , 2000 MARIBOR

PRIPRAVA IN IZVAJANJE MIKROBIOLOŠKIH PREISKAV, METOD IN TEHNIK V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO, VKLJUČNO Z IZVAJANJEM NAJZAHTEVNEJŠIH OPRAVIL SPREJEM, RAZVRSTITEV IN OBDELAVA KUŽNIN IN DRUGIH VZORCEV, VNOS PODATKOV V LABORATORIJSKI INFORMACIJSKI SISTEM, PRIPRAVA OPREME, PRIBORA, MATERIALOV IN PROSTOROV V POVEZAVI Z DELOM, PRIPRAVA REAGENTOV IN GOJIŠČ, IZVAJANJE IN NADZOR STERILIZACIJE IN DEKONTAMINACIJE, SKRBNIŠTVO NAD SPLOŠNO IN MERILNO OPREMO (APARATURE), NEPOSREDNO POVEZANIMI S STROKOVNIM DELOM, VZDRŽEVANJE TER KONTROLA REDA IN HIGIENE V DELOVNEM PROSTORU, VODENJE ZAPISOV IN EVIDENC, PREVZEM OBVESTIL, NAROČIL IN PRITOŽB STRANK TER POSREDOVANJE VODJI, SPOROČANJE NADREJENEMU O MOREBITNIH OPAŽENIH NESKLADNOSTI V PROCESU DELA, SODELOVANJE PRI USPOSABLJANJU SODELAVCEV, RAVNANJE PO VELJAVNIH DOKUMENTIH SISTEMA KAKOVOSTI, V POVEZAVI Z NALOGAMI IZ TEGA OPISA DELOVNEGA MESTA IN V SKLADU S POSEBNIMI POOBLASTILI V SKLOPU VODENJA KAKOVOSTI, IZVEDBA NALOG V SKLADU Z SPLOŠNIMI AKTI NLZOH, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU S STROKOVNIMI IN POSLOVNIMI INTERESI NLZOH PO NALOGU VODJE ALI DIREKTORJA.