Podjetje: KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ

Naslov: ORMOŠKA CESTA 28, 2250 PTUJ

– PREVZEMANJE VZORCEV, VZORČENJE, FIZIČNA IZVEDBA HRANJENJA VZORCEV,
– IZVAJANJE PRESKUŠANJ, ANALIZ IN OSTALIH DEJAVNOSTI LABORATORIJA,
– VPISOVANJE REZULTATOV ZA PRIPRAVO RAČUNALNIŠKEGA IZPISA,
– KONTROLA TEHNIČNE BREZHIBNOSTI MERILNIH APARATUR IN SKRBNIŠTVO NAD APARATURAMI,
– IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA ANALITIKE,
– PRIPRAVA VZORCEV IN TEHNIČNA IZVEDBA ANALIZ NA NAPRAVAH,
– PRIPRAVA VZORCEV ZA IZVAJANJE MEHANSKIH IN KEMIČNIH ANALIZ TER OSTALIH ANALIZ ŽIVILSKIH IN NEŽIVILSKIH MATERIALOV,
– DELO Z ZDRAVJU NEVARNIMI IN ŠKODLJIVIMI SNOVMI,
– DRUGE NALOGE PO NAVODILIH VODJE ODDELKA.