Podjetje: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, D.O.O.

Naslov: ULICA NADE CILENŠEK 5, 3310 ŽALEC

redna dela na področju MKČN in greznic (organizira, dogovarja, preverja, pripravlja poročila in ostalo dokumentacijo na tem področju)