Podjetje: TERME ČATEŽ D.D. ČATEŽ OB SAVI

Naslov: TOPLIŠKA CESTA 35, 8250 BREŽICE

MONTAŽA IN SKRB ZA VODOVODNE, OGREVALNE IN HLADILNE NAPRAVE, NADZOR IN VZDRŽEVANJE STROJNIH NAPRAV NA CELOTNEM PODROČJU TERM ČATEŽ (BAZENSKE STROJNICE Z VSEMI ELEMENTI, STROJNICE OGREVALNIH NAPRAV, HLADILNIH STOLPOV, PODPOSTAJ), SKRB ZA BREZHIBNO DELOVANJE ČISTILNE NAPRAVE, NADZOR STANJA KLIMATOV IDR..