Podjetje: MUZEJ VELENJE

Naslov: Ljubljanska cesta 54 , 3320 VELENJE

RAZISKOVANJE IN EVIDENTIRANJE MUZEJSKEGA GRADIVA NA TERENU VODENJE REGISTRA PREMIČNIH KULTURNIH SPOMENIKOV ORGANIZACIJA PRIDOBIVANJA GRADIVA SKRB ZA USTREZNO HRANJENJE MUZEJSKEGA GRADIVA TER SISTEMATIČNO DOPOLNJEVANJE IN UREJANJE ZBIRK ŠTUDIJSKE PRIPRAVE IN RAZISKOVANJE MUZEJSKEGA GRADIVA SKRB ZA KONTINUIRANO PREZENTACIJO IN POPULARIZACIJO MUZEJA, MUZEJSKEGA GRADIVA IN MUZEJSKE DEJAVNOSTI V JAVNOSTI STROKOVNO PUBLICIRANJE SVETOVALNO MENTORSKO DELO Z UPORABNIKI GRADIVA STROKOVNO VODENJE OBISKOVALCEV PEDAGOŠKO IN ANDRAGOŠKO DELO JAVNO NASTOPANJE PRIPRAVA NAČRTOV DELA IN POROČIL O DELU