Podjetje: ZAVOD SVETEGA CIRILA IN METODA ZA SOCIALNO VARSTVENO, ZDRAVSTVENO IN VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DEJAVNOST BELTINCI

Naslov: Mladinska ulica 4 , 9231 BELTINCI

VSA DELA KUHARSKEGA POMOČNIKA, POMOČ PRI KUHANJU, POMIVANJE POSODE, RAZDELITEV MALIC