Podjetje: VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO

Naslov: ŠEGOVA ULICA 22 , 8000 NOVO MESTO

POMOČ PRI PRIPRAVLJANJU HRANE, RAZDELJEVANJU HRANE, DOSTAVA HRANE MED ENOTAMI VRTCA Z RAZDELJEVANJEM, SKRB ZA ČISTOČO V KUHINJI, OPRAVLJANJE NALOG IN OPRAVIL, KI SO DEL HACCP SISTEMA V KUHINJI.