Podjetje: VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC

Naslov: Maistrova ulica 2 A, 2380 SLOVENJ GRADEC

PREVZEM IN SKLADIŠČENJE ŽIVIL, PRIPRAVA ŽIVIL IN TEHNIČNA OBDELAVA HRANE, SPROTNO IN DNEVNO ČIŠČENJE SREDSTEV ZA DELO IN DELOVNIH POVRŠIN