Podjetje: VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA

Naslov: Zidanškova ulica 1 A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

SODELUJE PRI PRIPRAVI IN PORCIONIRANJU OBROKOV ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN ZAPOSLENE, SKRBI ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE KUHINJSKE OPREME.