Podjetje: OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS

Naslov: Trata 40 , 4224 GORENJA VAS

DNEVNO KUHANJE OBROKOV PO PROGRAMU, IZDAJANJE HRANE, DNEVNO VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE, VODENJE EVIDENC, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH VODSTVA ZAVODA