Podjetje: OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD

Naslov: KOCBEKOVA CESTA 21, 3342 GORNJI GRAD

KUHAR OPRAVLJA PREDVSEM NASLEDNJE NALOGE:
DNEVNO KUHA OBROKE PO PROGRAMU (MALICE, KOSILA) IN POSEBNE OBROKE PO NAVODILIH VODJE KUHINJE ALI VODSTVA ZAVODA;
PRIPRAVLJA MALICE IN KOSILA ZA OTROKE, UČENCE IN DELAVCE ZAVODA OZIROMA DRUGE OBROKE PO NAVODILU VODSTVA ZAVODA;
IZDAJA HRANO ZA OTROKE, UČENCE IN DELAVCE ZAVODA OZIROMA DRUGE NAROČNIKE;
OB ORGANIZIRANIH PRIREDITVAH SKRBI ZA PRIPRAVO PROSTOROV IN POGRINJKOV; SVETUJE IN POMAGA KUHINJSKIM POMOČNIKOM PRI PRIPRAVI ŽIVIL; DNEVNO SKRBI ZA UREJENOST IN ČISTOČO KUHINJSKEGA BLOKA TER ZA USTREZEN SANITARNI REŽIM;
VSAK DAN ČISTI IN VZDRŽUJE KUHINJSKO OPREMO, NAPRAVE, DELOVNE POVRŠINE IN DRUG KUHINJSKI INVENTAR OZIROMA RAZPOREJA POSAMEZNA DELA V ZVEZI S ČIŠČENJEM KUHINJSKIM POMOČNIKOM OZIROMA ČISTILKAM;
REDNO PREGLEDUJE, ALI JE DELOVANJE KUHINJSKE OPREME, POSEBEJ ŠE GOSPODINJSKIH APARATOV POD ELEKTRIČNO NAPETOSTJO IN PLINSKIH NAPRAV, BREZHIBNO, TER O VSAKI OKVARI TAKOJ OBVESTI VODJO KUHINJE ALI VODSTVO ZAVODA IN PRISTOJNE OSEBE, KI SO ZADOLŽENE ZA VZDRŽEVANJE POSAMEZNIH VRST STROJEV;
SKRBI ZA ČISTOČO KUHINJSKEGA PERILA IN SVOJE DELOVNE OBLEKE IN DRUGO DELO PO NAVODILU RAVNATELJA.