Podjetje: Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja

Naslov: ČRNUŠKA CESTA 9, 1231 LJUBLJANA – ČRNUČE

KUHA PO PROGRAMU (MALICE IN KOSILA) TER POSEBNE OBROKE PO NAVODILU VODJE KUHINJE ALI VODSTVA ZAVODA, DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA.