Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV KOČEVJE

Naslov: ROŠKA CESTA 22, 1330 KOČEVJE

SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE HRANE PO JEDILNIKU (MALICE, KOSILA IN OSTALE OBROKE), SODELUJE Z VODJO KUHINJE PRI SESTAVI JEDILNIKOV, PRIPRAVLJANJE MALIC ZA ZAPOSLENE IN ABONENTE IN RAZDELJEVANJE OBROKOV, DISTRIBUCIJA HRANE ZA JEDILNICO DOMA, ODDELKE IN ABONENTE, SKRBI ZA USTREZNO SKLADIŠČENJE ŽIVIL IN DRUGEGA MATERIALA IN PRINAŠANJE LE-TEGA IZ PRIROČNEGA SKLADIŠČA, SKRBI ZA USTREZNO OZNAČEVANJE ŽIVIL, SKRBI ZA RACIONALNO PORABO ŽIVIL, ENERGENTOV IN OSTALIH PRIPOMOČKOV, POMIVA POSODO, ORGANIZIRA EKONOMSKO, HIGIENSKO IN STROKOVNO USTREZEN TRANSPORT JEDI DO ODDELKOV IN POSAMEZNIH ENOT, ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE SVOJEGA DELOVNEGA OKOLJA, KUHINJSKE OPREME, NAPRAV, DELOVNIH POVRŠIN IN DRUGEGA KUHINJSKEGA INVENTARJA, ZAGOTAVLJANJE NEOPOREČNOSTI ŽIVIL IN PRIPRAVLJENE HRANE (NADZOR ROKOV UPORABNOSTI ŽIVIL, IZLOČANJE ŽIVIL S PRETEČENIM ROKOM), SKRBI, DA SO TEMPERATURE ŽIVIL SKLADNE S PREDPISI, DOSLEDNO UPOŠTEVA IN IZVAJA HACCP PREDPISE IN SKRBI ZA IZVAJANJE SANITARNO HIGIENSKIH PREDPISOV, REDNO SPREMLJA NOVOSTI IN PREDLAGA TER VPELJUJE NJIHOVO IZVEDBO V ZAVODU, SODELUJE PRI VZPOSTAVLJANJU POZITIVNE DELOVNE KLIME V SVOJEM DELOVNEM OKOLJU Z ZAPOSLENIMI IN S POZITIVNO KOMUNIKACIJO S STANOVALCI DOMA, NADOMEŠČA VODJO KUHINJE IN POMOČNIKA KUHARJA, SKRBI ZA SVOJO LASTNO HIGIENO, UREJENOST IN ČISTOČO SVOJE DELOVNE UNIFORME