Podjetje: VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA

Naslov: RAŠIŠKA ULICA 7, 1000 LJUBLJANA

PRIPRAVLJA OBROKE PO PROGRAMU (MALICE, KOSILA) IN POSEBNE OBROKE PO NAVODILIH VODJE KUHINJE IN ORGANIZATORJA PZHR, PRIPRAVLJA IN ČISTI ŽIVILA ZA TERMIČNO OBDELAVO IN KUHANJE POSAMEZNIH OBROKOV OZ. RAZPOREJA TO DELO KUHINJSKEMU POMOČNIKU,PORCIONIRA IN IZDAJA HRANO ZA OTROKE OZIROMA DRUGE ABONENTE PO NAVODILU ORGANIZATORJA PZHR, SPREJEMA IN USTREZNO SHRANJUJE ŽIVILA IN DRUG POTREBEN MATERIAL, PRIPRAVLJA POGRINJKE PO NAVODILIH ORGANIZATORJA PZHR IN VODSTVA, SVETUJE IN POMAGA POMOČNIKU KUHARJA PRI PRIPRAVI ŽIVIL, SODELUJE Z ORGANIZATORJEM PZHR PRI SESTAVI JEDILNIKA TER SODELUJE PRI IZRAČUNU CEN OBROKOV, POMAGA PRI EVIDENCI IZDANIH DNEVNIH IN MESEČNIH OBROKOV, DNEVNO IZVEDE VSE PRIPRAVE ZA ZAKLJUČEK POSLOVANJA V KUHINJI, KOT SO POSPRAVLJANJE DELOVNIH POVRŠIN, IZKLOP NAPRAV POD ELEKTRIČNO NAPETOSTJO, ZAPRE OKNA, ZAKLENE VRATA IDR., OPRAVLJA DRUGA DELA PO NAVODILU VODSTVA VRTCA OZ. ORGANIZATORJA PREHRANE, DNEVNO PRIPRAVLJA IN DELI OBROKE ZA VSE STAROSTNE SKUPINE OTROK.POMOČ PRI SPREJEMU IN SHRANJEVANJU ŽIVIL, NADOMEŠČA VODJO KUHINJE V NJENI ODSOTNOSTI, IZVAJA DRUGA KUHARSKA OPRAVILA PO DNEVNEM RAZPOREDU ZADOLŽITEV, KI GA PRIPRAVI VODJA KUHINJE ALI DRUGI ZA TO PRISTOJEN ZAPOSLENI, POMAGA SPREJEMATI IN SHRANJEVATI ŽIVILA IN DRUG MATERIAL. SKRBI ZA UREJENOST IN OSEBNO HIGIENO. VZDRŽUJE KUHINJSKE PIRPOMOČKE IN KUHINJO. OPRAVLJA DRUGA DELA PO NAVODILIH VODJE ZHR IN RAVNATELJA.