Podjetje: ZAVOD SVETEGA MARTINA ZA SOCIALNOVARSTVENO, ZDRAVSTVENO, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO IN VZGOJNO-VARSTVENO DEJAVNOST

Naslov: SREDNJA VAS V BOHINJU 33 A, 4267 SREDNJA VAS V BOHINJU

SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE, KUHANJE IN PORCIONIRANJE NAVADNE IN DIETNE HRANE PO JEDILNIKU,
PRIPRAVLJANJE SLAŠČIC IN DRUGIH DODATKOV IZ TESTA,
PRIPRAVLJANJE MALIC ZA DELAVCE IN ABONENTE,
DISTRIBUCIJA HRANE ZA JEDILNICO DOMA, ODDELKE IN ABONENTE,
DNEVNI PREVZEM IN SKLADIŠČENJE ŽIVIL IN DRUGEGA MATERIALA IN PRINAŠANJE LE-TEGA IZ PRIROČNEGA SKLADIŠČA,
NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA, USKLAJEVANJE IN KONTROLA DELA V KUHINJI V SKLADU S PREDPISI,
NAČRTOVANJE SISTEMA PREHRANJEVANJA VSEH STANOVALCEV, VKLJUČNO Z DIETNO PREHRANO,
PRIPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE ŽIVIL,
PRIPRAVLJANJE, KUHANJE IN DELITEV OBROKOV NAVADNE IN DIETNE HRANE,
STREŽBA OBROKOV HRANE V JEDILNICI,
ČIŠČENJE DELOVNIH PROSTOROV, JEDILNICE, POSODE, DELOVNIH PRIPOMOČKOV IN STROJEV,
ODGOVOREN ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVE PREHRANE STANOVALCEV IN ZAPOSLENIH TER SPLOŠNO PROMOCIJO ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA,
NADOMEŠČANJE DIETNEGA KUHARJA OZ. KUHARJA I
DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA.