Podjetje: OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER SCUOLA ELEMENTARE ANTON UKMAR CAPODISTRIA

Naslov: POT V GAJ 2, 6000 KOPER – CAPODISTRIA

KUHAR OPRAVLJA PREDVSEM NASLEDNJE NALOGE: DNEVNO KUHA OBROKE PO PROGRAMU (MALICE, KOSILA) IN POSEBNE OBROKE PO NAVODILIH VODJE KUHINJE ALI VODSTVA ZAVODA, PRIPRAVLJA MALICE IN KOSILA ZA UČENCE IN DELAVCE ŠOLE OZIROMA DRUGE OBROKE PO NAVODILU VODSTVA ŠOLE, IZDAJA HRANO ZA UČENCE IN DELAVCE ŠOLE OZIROMA DRUGE NAROČNIKE, OB ORGANIZIRANIH PRIREDITVAH SKRBI ZA PRIPRAVO PROSTOROV IN POGRINJKOV, SVETUJE IN POMAGA KUHINJSKIM POMOČNIKOM PRI PRIPRAVI ŽIVIL, DNEVNO SKRBI ZA UREJENOST IN ČISTOČO KUHINJSKEGA BLOKA TER ZA USTREZEN SANITARNI REŽIM, VSAK DAN ČISTI IN VZDRŽUJE KUHINJSKO OPREMO, NAPRAVE, DELOVNE POVRŠINE IN DRUG KUHINJSKI INVENTAR OZIROMA RAZPOREJA POSAMEZNA DELA V ZVEZI S ČIŠČENJEM KUHINJSKIM POMOČNIKOM OZIROMA ČISTILKAM, REDNO PREGLEDUJE, ALI JE DELOVANJE KUHINJSKE OPREME, POSEBEJ ŠE GOSPODINJSKIH APARATOV POD ELEKTRIČNO NAPETOSTJO IN PLINSKIH NAPRAV, BREZHIBNO, TER O VSAKI OKVARI TAKOJ OBVESTI VODJO KUHINJE ALI VODSTVO ZAVODA IN PRISTOJNE OSEBE, KI SO ZADOLŽENE ZA VZDRŽEVANJE POSAMEZNIH VRST STROJEV, SKRBI ZA ČISTOČO KUHINJSKEGA PERILA IN SVOJE DELOVNE OBLEKE.