Podjetje: VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA ENTE PUBBLICO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE ASILO MAVRICA ISOLA

Naslov: ULICA OSVOBODILNE FRONTE 15 , 6310 IZOLA – ISOLA

PRIPRAVA, KUHANJE, RAZDELITEV OBROKOV PREHRANE, ČIŠČENJE KUHINJE.